Transformační obrazy s hlubším poselstvím

Barevné křídové pastely …

Neznámé počátky 01

Neznámé počátky 01

Umocňuje energii osobnosti člověka v souladu s univerzem, posiluje 5. čakru (osobnost), v souladu se 4. srdeční čakrou. Je nositelem silné ochranné energie archanděla Metatrona.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Neznámé počátky 02

Neznámé počátky 02

Pomáhá správnému rozhodování, aktivuje a posiluje 5. čakru a 6. čakru
(třetí oko), rozvíjí osobnost člověka v souladu s jeho nitrem – 4.
čakrou (srdcem).
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám,
antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s
paspartou 37,5 x 49 cm

Záliv nesobecké lásky

Záliv nesobecké lásky

Dodává do života energii nesobecké lásky, pročišťuje, posiluje a harmonizuje energie 4. čakry – srdce. Učí člověka nesobeckému postoji k druhým i sobě samému.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Pohlcovač negativní energie

Pohlcovač negativní energie

Velmi dobře pohlcuje veškeré negativní energie z okolí. Dodává člověku chuť do života, jiskru a pružnost v chování a jednání.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Jeskyně poznání

Jeskyně poznání

Má uklidňující vliv, posiluje a harmonizuje energie srdeční 4. čakry. Je velmi vhodný k meditaci a pro relaxaci. Učí člověka vnímat život více srdcem než-li rozumem.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Modré vědomí

Modré vědomí

Harmonizuje energie 5. čakry, napomáhá otevření 6. čakry – tzv. třetího oka, rozvíjí správnou intuici
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Vemírné putování

Vemírné putování

Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá otevření 6. čakry – třetího oka. Zachycuje ochranné energie archanděla Michaela a archanděla Metatrona.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 21 x 30 cm, s paspartou 30 x 40 cm

Hadí síla

Hadí síla

Hadí síla Je vhodný pro aktivaci a posílení energií v 1. a 2. čakře. Pomáhá člověku správně využívat, usměrňovat a rozvíjet základní energie v jeho životě. Také dobře uzemňuje.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 44 x 56 cm

Energie archanděla Raffaela

Energie archanděla Raffaela

Harmonizuje energie srdeční 4. čakry, zbavuje stresu. Učí člověka koncentrovat energii do srdce, podporuje správné prociťování situace, uvědomování si pocitové oblasti v životě. Je velmi vhodný k celkové relaxaci, léčení těla i duše a také k meditacím.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Rubínový anděl

Rubínový anděl

Pomáhá harmonizovat energie v 1. a 2. čakře. Mírní menstruační bolesti a dodává člověku potřebnou základní životní energii.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Cesta k sobě

Cesta k sobě

Vede člověka k sebepoznání, pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá otevření 6. čakry. Obsahuje silné ochranné energie archanděla Michaela.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 21 x 30 cm, s paspartou 30 x 40 cm

Měsíční skála

Měsíční skála

Je vhodný pro aktivaci a posílení potlačené ženské energie. Umožňuje lepší pochopení ženské duše. Apeluje na vnitřní krásu duše ženy. Rozvíjí přirozenou ženskou intuici.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

S nadějí

S nadějí

Dodává naději a pozitivní energie do života, posiluje a harmonizuje energie 4. čakry – srdce. Učí člověka nesobeckému postoji k životu.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Harmonizace spodních čaker 01

Harmonizace spodních čaker 01

Dodává energii do spodních čaker, harmonizuje energie 1., 2. a 3. čakry v souladu se 4.čakrou – srdcem. Je vhodný pro léčení ledvin a urologických problémů.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Barevné ladění

Barevné ladění

Harmonizuje všechna energetická centra v lidském těle. Je vhodný také jako účelná dekorace pro harmonizaci prostoru, bytu nebo kanceláře.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo rozměr – 50 x 70 cm

Harmonizace spodních čaker 02

Harmonizace spodních čaker 02

Dodává energii do spodních čaker, harmonizuje energie 1., 2. a 3. čakry v souladu se 4.čakrou – srdcem. Je vhodný pro léčení ledvin a urologických problémů.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Dobrá volba

Dobrá volba

Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá při bolestech hlavy, dobře působí proti migrénám. Učí člověka používat intuici, otevírá 6. čakru – třetí oko.
Technické údaje: originál – křídový pastel na strukturovaném antracitovém kartonu, kliprám, sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 21 x 30 cm, s paspartou 30 x 40 cm

Správný směr

Správný směr

Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, pomáhá uzemnění a ukotvení osobnosti v životě. Učí člověka používat intuici, otevírá 6. čakru – třetí oko.
Technické údaje: originál – křídový pastel na strukturovaném antracitovém kartonu, kliprám, sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 21 x 30 cm, s paspartou 30 x 40 cm

Setkání

Setkání

Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry v souladu energie 4. čakry – srdce, vede ke správnému rozhodování v životě.
Technické údaje: originál – křídový pastel na strukturovaném antracitovém kartonu, kliprám, sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 21 x 30 cm, s paspartou 30 x 40 cm

Ke světlu

Ke světlu

Harmonizuje energie 5. čakry, napomáhá otevření 6. čakry (třetího oka), rozvíjí správnou intuici. Zachycuje ochranné energie archanděla Michaela a archanděla Metatrona.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 44 x 56 cm

Anděl znovuzrození

Anděl znovuzrození

Umocňuje energii osobnosti člověka, posiluje 5. čakru v souladu se srdcem. Učí člověka novému pohledu na svět a novému postoji k životu samotnému. Rozvíjí intuici.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 24 x 34 cm, s paspartou 37,5 x 49 cm

Do nitra

Do nitra

Harmonizuje energie srdeční 4. čakry, zbavuje stresu. Učí člověka koncentrovat energii do srdce, podporuje správné prociťování situace, uvědomování si pocitové oblasti v životě. Je velmi vhodný k celkové relaxaci, léčení těla i duše a také k meditacím.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – 30 x 45 cm, s paspartou 48 x 60 cm

Nesobecká láska

Nesobecká láska

Harmonizuje energie ve 4. čakře – srdci. Učí člověka nesobeské lásce k životu. Je vhodný k relaxaci a meditaci.
Technické údaje: originál – křídový pastel, kliprám, antireflexní sklo, bílá tvrzená pasparta, rozměr – s paspartou 40 x 60 cm

Malba barvami …

Duhové cesty

Duhové cesty

Harmonizuje energie srdeční 4. čakry, zbavuje stresu. Učí člověka koncentrovat energii do srdce, podporuje správnou komunikaci. Je velmi vhodný k celkové relaxaci, pro tělo i duši a také k meditacím.
Technické údaje: originál – olej, malba na plátno, rozměr –  50 x 70 cm

Cesta za světlem

Cesta za světlem

Pomáhá rozvoji osobnosti, harmonizuje energie 5. čakry, otevírá 6. čakru – tzv. třetí oko, dále též rozvíjí správnou intuici v souladu se 4. čakrou – srdcem. Obraz zachycuje v sobě velmi silné ochranné energie mocných archandělů Michaela a Metatrona. Vyzařuje také léčivé energie archanděla Rafaela.
Technické údaje: kombinovaná technika, akryl na sololitové desce, rozměr – 95 x 75 cm

Sluneční krajina

Sluneční krajina

Harmonizuje energie srdeční 4. čakry, zbavuje stresu. Učí člověka koncentrovat energii do srdce, podporuje správné prociťování situace, uvědomování si pocitové oblasti v životě. Je velmi vhodný k celkové relaxaci, léčení těla i duše a také k meditacím.
Technické údaje: originál – moderní malba, akryl na sololitové desce, rozměr – 50 x 80 cm

Vědomí posvátnosti ženy

Vědomí posvátnosti ženy

Podporuje správný rozvoj a využití ženské energie v životě. Obsahuje hodně jinové energie, zjemňuje osobnost člověka v souladu se 4. čakrou – srdcem. Vrací ženy zpět k jejich posvátné sexualitě.
Technické údaje:
plastika, kombinovaná technika, akryl na sololitové desce, rozměr – 46 x 82 cm

Posílení vyššího vědomí

Posílení vyššího vědomí

Obraz zahrnuje velmi jangové energie. Pomáhá člověku při propojení s vyšším vědomím, probouzí a harmonizuje 5. čakru – osobnost člověka. Výborně se hodí jako doplněk k obrazu Energie ženy a uvádí tak energie v prostoru do rovnováhy.
Technické údaje:
plastika, kombinovaná technika, akryl na sololitové desce, rozměr – 46 x 82 cm

Cesty ke světlu

Cesty ke světlu

Aktivuje základní životní energie, dodává vitalitu a chuť do života. Pozitivně nabíjí člověka a učí ho nesobeckosti. Vnáší člověku do života touhu najít vnitřní světlo.
Technické údaje: originál – kombinovaná technika, plastika na sololitu, akrylová malba, rozměr: 56 x 36 cm, s rámečkem 60 x 40 cm

Zde můžete napsat svůj dotaz či recenzi ohledně umělecké tvorby a nebo poradny pro osobní rozvoj.
Do zprávy uvádějte přesně, co Vás zajímá. 

Když uvedete číslo svého telefonu, tak Vám na něj ráda zavolám a osobně se domluvíme mnohem lépe na ostatních podrobnostech.
Více informací poskytnu
v e-mailu a nebo po telefonu. Děkuji za pochopení.

  SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  SLEDOVÁNÍ A SDÍLENÍ

  FB stránka: Jana Arkana • Transformace vědomé duše

  FB skupina: Harmonické bytí

  Instagram: @jana.arkana

  YouTube kanál: Jana Arkana Transformace vědomé duše

  Odysee kanál: @jana.arkana

  © Jana Arkana • Harmonické bytí